heading Image map

Recente Projecten

Interim Management

Interim Management biedt u een snelle oplossing voor acute managementproblemen. Denk bijvoorbeeld aan het wegvallen van een manager door ziekte, ongeval, ontslag of overlijden. De inzet van een tijdelijke manager kan ook wenselijk zijn om een dringend project in goede banen te leiden (herbeoordeling, reorganisatie, optimalisatie van processen...). Of u kunt interimmanagement ook gebruiken om bijkomende externe knowhow aan te trekken. Zo kan de blik van een 'wijze buitenstaander' erg verrijkend zijn tijdens een haalbaarheidsstudie voor een nieuw project of een strategische workshop. Jan heeft diverse interimmanagement rollen vervult. Zijn belangrijkste kwaliteiten hierin zijn dat hij zich de organisatie en problemathiek zeer snel eigen weet te maken en de taal van de organisatie snel spreekt.